Herbert Lionel Adolphus Hart El concepte de dret Quadrivium, 7 Traducció de Pau Luque
Introducció de J. J. Moreso
Any de publicació: 2012 1ª edició 472 pàgines Rústica ISBN: 978-84-938587-9-7 Preu: 29.00 € El concepte de dret, de H. L. A. Hart és l'obra més important de filosofia del dret del s. xx. Escrita en un estil elegant i planer, no ha deixat de provocar, des de la seva publicació (1961), discussions i comentaris arreu del món. S'ha convertit en llibre de referència de tot curs de filosofia del dret i alhora ha estat aplaudit i debatut més enllà dels cercles acadèmics. Cinquanta anys després d'haver vist la llum en anglès, en presentem per primera vegada una traducció catalana, feta a partir de la segona edició original, que inclou un Postscript amb les respostes de Hart a les principals crítiques que l'obra va rebre fins a la seva mort, l'any 1992.