Blaise Pascal Escrits de filosofia de la ciència 2017 Quadrivium, 14
Abbé Dinouart L' art de callar 2016 Quadrivium, 13
Michel de Montaigne Els caníbals 2015 Quadrivium, 12
O no ser 2015 Quadrivium, 11
John Stuart Mill La subjugació de les dones 2013 Quadrivium, 10
Josep Maria Corredor Converses amb Pau Casals 2012 Quadrivium, 9
Georg Christoph Lichtenberg Quaderns de notes 2012 Quadrivium, 8
Herbert Lionel Adolphus Hart El concepte de dret 2012 Quadrivium, 7
John Stuart Mill Sobre la llibertat 2012 Quadrivium, 6
François de La Rochefoucauld Reflexions o màximes i sentències morals 2011 Quadrivium, 5
De Tales a Demòcrit El pensament presocràtic 2011 Quadrivium, 4
Peter Sloterdijk Temperaments filosòfics 2011 Quadrivium, 3
Giulio Raimondo Mazzarino Breviari dels polítics 2011 Quadrivium, 1