Trivium, 31
Melville, Herman
Bartleby, l’escrivent. Una història de Wall Street

Bartleby, l’escrivent (1853) és un dels relats més bells, misteriosos i commovedors de la literatura moderna. Ambientat a la ciutat de Nova York a mitjan segle XIX, l’autor de Moby Dick hi desplega el retrat, des de la mirada d’un advocat de Wall Street, d’un jove copista anomenat Bartleby, que en un primer moment sembla afable i treballador però que un dia, quan se li demana que porti a terme una simple tasca de comprovació, respon: «M’estimaria més no fer-ho.» A partir de llavors, Bartleby inicia una actitud de resistència passiva sistemàtica davant de qualsevol de les feines per les quals ha estat contractat. Això provocarà la seva exclusió progressiva del sistema laboral i social i l’acabarà conduint a la destrucció total com a individu. Considerada una de les millors narracions de Melville, Bartleby, l’escrivent no ha deixat d’interessar els lectors contemporanis, que s’hi han apropat des de les perspectives més diverses: l’existencialisme, la denúncia del caràcter opressor del sistema capitalista, l’alienació que provoca la realització de tasques anònimes i repetitives, la deshumanització que suposen els salaris de subsistència, o fins i tot com una metàfora de la resistència política passiva.

La premsa n'ha dit