Trivium, 38
Ruyra, Joaquim
Dotze relats i altres textos

¿Podem redescobrir Ruyra? Aquest volum convida a fer un recorregut per l’imaginari narratiu de l’escriptor, des de relats d’experimentació i tempteig del Ruyra abans de ser Ruyra fins als projectes de l’autor madur dels anys vint i trenta.
En el seu conjunt ofereixen aspectes desconeguts o poc destacats d’aquest gran clàssic. Hi trobareu des de textos autobiogràfics —com el magnífic Els temps difícils del doctor Turró— a primeres versions de Mànegues marines; el desplegament sostingut de Les coses benignes o els deliciosos relats humorístics. El lector també hi descobrirà un Ruyra ambiciós i bel·licós a L’envejós, i altres esbossos de narracions que van quedar en suspens, com és el cas de la incursió en el gènere de la ciència-ficció.
Llegir Ruyra és un plaer encomanadís pel domini de la prosa, del ritme i per l’ús del llenguatge. Aquest volum vol ser un homenatge al Ruyra més desconegut i a totes les seves etapes com a escriptor.

La premsa n'ha dit