Quadrivium, 5
de La Rochefoucauld, François
Reflexions o màximes i sentències morals

El que prenem per virtuts sovint no són sinó un conjunt de diverses accions i de diversos interessos, que la fortuna o la nostra indústria saben disposar; i si els homes són valents i les dones castes, no sempre és per valor i castedat.